Sommerferien er lige om hjørnet

Kære kunder

Sommerferien er nær, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en god sommer med forhåbentligt masser af sol og varme - og måske en lydbog i liggestolen.

Det er nu et år siden de nye SKI-kontrakter trådte i kraft, og der er kommet afklaring på Biblioteksmediers klagesag i forhold til forkert opkrævede priser på delaftale 1. Det er glædeligt, at SKI har været enig i Biblioteksmediers tolkning af kontrakten, hvilket sikrer jer kunder en billigere klargøring, end hvad der hidtil har været opkrævet på delaftale 1. I forhold til påsætning af klassemærke på bogryggen har Biblioteksmedier valgt ikke at opkræve ekstra klargøringsydelse for at placere denne i toppen af bogryggen.

Gennem det seneste år har vi været på besøg hos en lang række af landets biblioteker, og vi kommer gerne forbi til en kop kaffe, hvis I har emner, som I ønsker at drøfte med os.

Netop service og ikke mindst udvikling tager vi meget seriøst. Biblioteksmedier har det seneste år, i samarbejde med Centralbibliotekerne og DDB, udviklet en materialevalgsløsning på lydbøger. Servicen Valg+ Lydbøger er seneste tiltag i Biblioteksmediers palet af automatiske materialevalgsløsninger og har medvirket til et mere effektivt materialeindkøb af fysiske lydbøger.

For skolebibliotekerne har vi udviklet en løsning på vores hjemmeside, der gør det muligt ved bestilling, at få genereret ordrefiler til indlæsning i skolernes materialevalgssystem. Systemet afhjælper skolernes mange tasteopgaver i forbindelse med bestilling og sikrer, at taskebøger og klassesæt kan leveres klargjorte og med automodtagelse. Løsningen implementeres i Vordingborg kommune ultimo juni 2017. Yderligere information om denne service følger efter sommerferien.

Tidsskriftsleveringerne er de seneste måneder blevet mere stabile, da vi har valgt at trække konsolideringsopgaven hjem i egen virksomhed. Reklamationerne er faldet drastisk, hvilket vi alle sætter stor pris på. På de leverancer, I modtager onsdag og fredag, vil Biblioteksmedier i fremtiden kunne berige tidsskrifterne med en monteret RFID etiket indeholdende profiloplysninger. Lejre Bibliotek har været pilotkunde på dette projekt og er meget tilfredse med løsningen.

Biblioteksmedier holder ikke sommerferie, så bestillinger vil blive leveret løbende sommeren igennem. Dog vil skolebestillinger blive holdt tilbage, da skolerne oftest er lukket i juli måned. Alle skolebestillinger, der ikke kan leveres i sommerperioden, vil blive leveret i ugerne 31 og 32.

Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle en dejlig sommer, og skulle I få behov for assistance i forbindelse med jeres bestillinger eller andre af Biblioteksmediers produkter og services, står vores kundecenter klar til at hjælpe - mail: kundeservice@bibmed.dk, tlf.: +45 44 86 78 88.

God sommer

 

Venlig hilsen

Biblioteksmedier A/S

 René

René Milholt

Adm. direktør

 Besøg vores hjemmeside Klik her
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet mere kan du afmelde her. Klik her