PR-nyheder voksen

PR-nyheder børn

Forside > Løsninger > Tempo+

Her er du:

Løsninger

/

Tempo+

Tempo+

TEMPO+ servicen nedlægges


Biblioteksmedier har igennem en lang årrække tilbudt konceptet Tempo+ på danske bøger, hvor bibliotekerne har kunnet få hasteleveret mainstream bøger så tæt på udgivelsesdagen som muligt. Vi vurderer på baggrund af det antal bøger, der er leveret på ordningen, at Tempo+ igennem årene har haft stor popularitet hos jer kunder.

Trods denne succes og popularitet, vurderes det dog, at vi for nærværende ikke er i stand til at opretholde Tempo+ servicen, som en naturlig konsekvens af at Biblioteksmedier efter den 1. oktober 2016 ikke leverer danske bøger til hovedparten af landets biblioteker.

Vi ved, at rigtig mange har været glade for Biblioteksmediers Tempo+ service, og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for gode år med Tempo+ og håber, at det på et senere tidspunkt kan blive et glædeligt gensyn, såfremt der bliver en tilstrækkelig efterspørgsel.

Vi har desværre det seneste år måttet reducere antallet af medarbejdere i Biblioteksmedier markant, men den tilbageværende organisation arbejder ufortrødent på fastholdelse af et højt service- og kvalitetsniveau, herunder leveringstider indenfor det aftalte.

Vi ser os nødsaget til fra 1. oktober 2016, at indføre et ekspeditionsgebyr på DKK 35 på leverede materialer, hvor der ikke forligger et aftaleforhold. Leveringsgebyret indføres for at modsvare de øgede omkostninger,  der vil opstå, såfremt biblioteker eksempelvis kun bestiller suppleringskøb af danske bøger gennem Biblioteksmedier.

Vi vil altid forsøge at leve op til en fornuftig leveringstid, og fortsætter gerne samarbejdet med bibliotekerne om udvikling af nye services, som kan understøtte bibliotekernes processer positivt. Udviklingssamarbejdet foretages i samarbejde med vores datterselskab Redia A/S samt med de biblioteker, der ønsker at indgå i et udviklingsprojekt.

 
Venlig hilsen

Biblioteksmedier A/S

René Milholt

Adm. direktør